30 december 2019

Sjoën Helje-Dörp!

Sjoën Helje-Dörp!

Tijdens de laatste vergadering van 2019 heeft de raad ingestemd met de kredietaanvraag voor het toekomstbeeld centrum Helden. Met deze toekenning kunnen de inwoners aan de slag om samen Helje-Dörp nog mooier, maar zeker ook veiliger te maken. Een lang gekoesterde wens van de inwoners, die we ook in het CDA-verkiezingsprogramma van 2018 hebben opgeschreven. 

Het raadsvoorstel omvatte meerdere kredieten tegelijk, van het voorbereidingskrediet voor “Het toekomstbeeld centrum Helden” tot het uitvoeringskrediet voor het realiseren van circa 35 parkeerplaatsen op de onlangs door de gemeente aangekochte locatie Molenstraat 19/19a. Dit laatste onderdeel valt onder de portefeuille van onze CDA-wethouder Rob Wanten.

Het realiseren van de extra parkeerplaatsen aan de Molenstraat zorgde nog wel voor enige discussie in de raad, maar het CDA vindt dit hard nodig om de Molenstraat veiliger te maken. Hiermee is een eerste stap gezet in het veiliger maken van deze drukke weg. In november heeft de gemeenteraad overigens nog een brief naar de provincie (eigenaar van de Molenstraat-Roggelseweg) gestuurd met de vraag voor extra aandacht met betrekking tot de verkeersveiligheid bij toekomstig onderhoud.

De gepresenteerde dorpsontwikkelingsvisie van het dorp ziet er goed en professioneel uit. Het CDA ondersteunt deze van harte. We zijn zijn benieuwd hoe de parels van Helden worden opgepoetst en hoe het Heljes Pedje de trekkers van het dorp gaat verbinden.

Wij wensen alle betrokken inwoners veel succes toe de komende jaren met het realiseren van hun ambities voor hun Helje-Dörp. Samen voor elkaar!

Angela van Roij en Sandy Janssen
Raadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.