29 november 2021

Veel extra geld voor speeltuinen en schoolpleinen

Goed nieuws voor kinderen! Tijdens de begrotingsbehandeling is op initiatief van het CDA ingestemd met een voorstel voor extra investeringen op het gebied van speeltuinen in Peel en Maas. De meerderheid van raad stemde in met ons voorstel om maar liefst €400.000,- extra te investeren. De begroting voor speeltuinen is verhoogd tot €550.000,-. De raad stemde bijna unaniem in, alleen de VVD stemde tegen dit kindvriendelijke voorstel. Het extra budget is te benutten tot en met 2025.

Het is belangrijk dat kinderen in álle dorpen uitdagende speelgelegenheden hebben. Een impuls is hoognodig. Wij krijgen als CDA-fractie veelvuldig signalen van inwoners die behoefte hebben aan beter beleid op het gebied speeltuinen. Investeren in speeltuinen heeft een positief effect op de uitstraling van Peel en Maas als gezinsvriendelijke gemeente.

Het college moet samen met inwoners kijken naar de situatie en behoeften in alle dorpen. In het bijzonder de kleinere dorpen, waar al relatief weinig voor kinderen te spelen valt. Daarnaast willen we bijzondere aandacht voor de wijken Schrames in Helden en Stox in Panningen, waar we regelmatig klachten krijgen over de situatie van de speelvoorziening. In deze grote, nieuwe kinderrijke wijken valt op dit moment weinig te spelen voor kinderen. Dat moet dus snel veranderen.

Belangrijk is dat het college bij de opwaardering van speeltuinen ook kijkt naar de groenvoorziening op die locaties. Kinderen moeten kunnen spelen in een zo groen en natuurlijk mogelijke omgeving. 

Roel Boots en Michel van Lieshout

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.