29 oktober 2020

Vitaal wonen in Peel en Maas

Vitaal wonen in Peel en Maas 

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de raad unaniem de regionale woonvisie 2020-2024 aangenomen. Hierin geven de acht regiogemeenten van de regio Noord-Limburg richting aan het provinciale woonbeleid voor de komende vier jaar. Het is weliswaar een visie op hoofdlijnen, maar wel met een belangrijke koerswijziging. Lag woningbouw voorheen nog aan de provinciale ketting vanwege dreigende bevolkingskrimp, nu is er meer ruimte voor de goede plannen: bijvoorbeeld voor betaalbare woonruimte voor mensen met een smalle beurs, die in de huidige markt buiten de boot vallen.  

In Peel en Maas liepen we al voorop op deze visie. Al in 2018 versoepelde het college onder aanvoering van wethouder Wanten de beleidsregels voor woningbouw. En met succes: in minder dan twee jaar tijd werden al ruim 350 bouwvergunningen afgegeven. 

Het CDA wil die lijn vasthouden. De  krapte op de woningmarkt in Nederland en dus ook Peel en Maas is voorlopig nog niet opgelost. Naast het aantal te bouwen woningen ligt er ook een grote uitdaging dat er voor de verschillende doelgroepen passende woningen op de markt komen. 

Wat ons als CDA betreft blijven we bouwen aan een mooi Peel en Maas waar het goed wonen is in het groen. Voor een goed welbevinden is niet alleen de woning zelf, maar zijn ook de woonomgeving en diverse voorzieningen van cruciaal belang. 

Laten we samen de hand aan de ploeg houden en zorgen voor maximale creativiteit op de gebied van wonen. 

Sandy Janssen en Michel van Lieshout 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.