05 maart 2020

VMBO-locatie in Panningen

VMBO-locatie in Panningen

Er is veel energie gestoken in de herontwikkeling van de voormalige VMBO-locatie in Panningen. Het CDA vindt het belangrijk dat wat er staat zoveel mogelijk gebruikt kan blijven worden. Als dat niet lukt, ontstaat de mogelijkheid om ook die plek anders in te vullen. Als er een fantastisch initiatief komt, hebben we in ieder geval de mogelijkheid om dat aan te bieden. Ook is er overleg geweest met de buurtwerkgroep over wat te behouden.

Voor een specifiek deel van de locatie, het woonzorgcomplex in het hoofdgebouw, worden al concrete stappen gezet. Voor het overige deel hecht het CDA er veel waarde aan dat de gemeente Peel en Maas de regie in eigen handen houdt.

Het CDA is meer dan positief over al deze plannen. Zorg en wonen voor ouderen én wonen in algemene zin staan bij ons hoog in het vaandel! Meer woonruimte creëren in hartje Panningen, met een goede mix aan typen woningen, afgestemd op de vraag, zodat de doorstroming op de woningmarkt in Panningen weer een goede stimulans ondervindt. Dit zal de kwaliteit en duurzaamheid positief beïnvloeden.

Ook is er ruimte voor voldoende groen op de locatie en wordt de leefbaarheid op maatschappelijk gebied ondersteund. Het CDA acht het van belang voor iedereen om op een prettige wijze te kunnen wonen in een gezonde leefomgeving.

Angela van Roij, Michel van Lieshout, Jac Willekes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.