14 juni 2020

Volledige uitvoering plan Maasboulevard en aandacht Math Sieben Brug

Volledige uitvoering plan Maasboulevard en aandacht Math Sieben Brug

In de afgelopen jaren is vanuit de dorpsgemeenschap een mooi plan ontwikkeld langs de maasoever van Kessel. De dorpskern krijgt daarmee een vernieuwd gezicht naar de Maas en de maasoever een kwaliteitsslag. Het toerisme krijgt hierdoor ook een extra impuls. Het CDA vindt het belangrijk dat dit plan vanuit de gemeenschap is ontstaan en zo kan vertrouwen op een breed draagvlak. Kortom, er ligt een prachtig plan dat waardering verdient. 

Vanwege een financieel tekort dreigen twee gebiedsdelen in dit plan echter te worden geschrapt. Daarmee kan het plan niet in z’n geheel worden uitgevoerd. Er ontstaat dan het beeld van een ‘gatenkaas’, waar sommige gebiedsdelen er prachtig bijliggen en tussengelegen delen niet worden vernieuwd. Voor de CDA-fractie onaanvaardbaar. Het doet daarnaast afbreuk aan het prachtige plan. 

Met een beperkt extra budget kan het plan wel integraal worden uitgevoerd. De CDA-fractie gaat daarom in de raadsvergadering van 23 juni samen met de fractie PvdA/GL een amendement indienen voor een extra krediet voor de integrale uitvoering van het plan Maasboulevard. Daarmee doen we recht aan de kwaliteit en het draagvlak voor dit mooie plan.

Daarnaast vraagt het CDA aandacht voor de Math Sieben Brug. Deze brug is geplaatst door de voormalige gemeente Kessel, nog in uitstekende staat en heeft bij vele inwoners een emotionele waarde. Wij willen weten wat de reden is dat deze brug niet kan blijven. Als de brug écht niet kan blijven, dan vragen wij van het college een plan hoe de brug in Kessel, Kessel-Eik of een andere kern uit Peel en Maas kan worden hergebruikt.

Roel Boots en Michel van Lieshout

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.