08 augustus 2020

Vragen over ventilatie scholen in verband met het coronavirus

Op 7 augustus stelden CDA-raadsleden Roel Boots en Lon Caelers-Bos onderstaande vragen aan het college over de ventilatie van scholen in verband met het coronavirus. 

 

Geacht college,

Gisteren lazen wij het bericht dat deskundigen stellen dat ventilatie op scholen een extra risico vormt bij de verspreiding van het coronavirus. Scholen zouden dringend hun ventilatie moeten verbeteren, voordat de winter begint en ramen niet meer open kunnen in verband met weersomstandigheden.

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt dat bij een kwart van de scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet op orde is. Dat terwijl goede ventilatie – en zeker tijdens deze coronacrisis – van groot belang is, stellen deskundigen.

Nu we zien dat juist jongeren meer worden besmet met het coronavirus vindt het CDA het van extra groot belang dat hier in Peel en Maas aandacht voor is. Ook nu steeds meer nieuwe inzichten komen in de besmettelijkheid van jongere kinderen en hun rol in de verspreiding van het virus, vragen we hiervoor aandacht van het college. Niet alleen bij het voortgezet onderwijs, maar ook bij het basisonderwijs. De gemeente heeft namelijk een belangrijke rol als het gaat om onderwijshuisvesting.

Onze vragen aan het college zijn:

  1. Hoe kijkt u aan tegen de berichten van deskundigen aangaande de ventilatie van scholen en klassen?
  2. Hoe ziet het college erop toe dat scholen de richtlijnen van het RIVM naleven aangaande ventilatie?
  3. Het RIVM is terughoudend in het afraden van ventilatiesystemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes. Toch willen wij weten welke schoolgebouwen gebruik maken van dit soort recirculatie ventilatietechniek en welke scholen gebruik maken ventilatiesystemen die uitsluitend gebruik maken van verse lucht van buiten. Het gaat erom dat verse buitenlucht naar binnen komt en dat verbruikte binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd, zonder dat deze met elkaar in aanraking komen of worden vermengd. Neem tevens de nieuwe school in Meijel mee.
  4. Zijn er lokalen op basis- en voortgezet onderwijsscholen waar geen adequate- of mechanische ventilatie is en waar ook geen ramen open kunnen om te ventileren? Zo ja, welke scholen en hoe kijkt het college hier tegenaan?
  5. Een zijsprong, maar net zo belangrijk: Hoe staat dit alles in verhouding tot ventilatiesystemen bij gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, gymzalen, kinderopvang, e.d. en welke rol (in verband met eigenaarschap, taakstelling en verantwoordelijkheden) heeft de gemeente op dit moment wel of juist niet?

Graag vernemen wij spoedig een reactie van het college van burgemeester en wethouders.

Namens de fractie van CDA Peel en Maas,

Hoogachtend,

Roel Boots en Lon Caelers-Bos
gemeenteraadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.