21 november 2021

Waarderingssubsidie verenigingen

Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn het cement van de samenleving. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen meetelt en mee kan doen. Verbinding en onderlinge betrokkenheid zijn het bestaansrecht van deze organisaties. Je inzetten voor een ander lijkt voor velen een vanzelfsprekendheid. Bij verenigingen zorgen vrijwilligers ervoor dat jeugd samen kan sporten, naar Jong Nederland, muziek kan maken, et cetera. Ook zorgen vrijwilligers ervoor dat dorpsoverleggen kunnen functioneren, dat senioren elkaar ontmoeten bij de KBO, de dorpsontmoeting en ga zo maar door.

Al deze vrijwilligersorganisaties moeten kunnen rekenen op een gemeente die hen steunt en waardeert bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarom krijgen alle verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Peel en Maas een waarderingssubsidie. Echter, het budget is vanaf 2012 ongewijzigd gebleven. Dit doet naar onze mening geen recht aan al onze vrijwilligersorganisaties!

Bij de begrotingbehandeling van 16 november is door de gehele raad een amendement aangenomen, waarin is besloten dat de waarderingssubidie voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties met terugwerkende kracht wordt geïndexeerd en dat het bedrag dat deze organisaties nog te goed hebben in 2022 extra wordt uitgekeerd. Daarna zal de indexering eens per vier jaar plaatsvinden. 

Het CDA heeft deze aanpassing op de begroting mee ingediend en 100% gesteund.

Lon Caelers-Bos en Ellis Kempeners

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.