04 oktober 2021

Week van de eenzaamheid

Het CDA vindt het belangrijk op de hoogte te zijn van wat er zich in onze samenleving afspeelt. Vaak gaan wij op bezoek bij verenigingen, bedrijven en instellingen. Signalen die we oppikken, bespreken we en we proberen daar iets mee te doen. 

 

Zo ook het onderwerp eenzaamheid. Een onderwerp waar we al vaker over hebben geschreven. In Coronatijd is gebleken dat veel mensen zich binnen onze samenleving eenzaam voelen. We hebben het dan niet alleen over ouderen, maar ook bij jongeren is dit een probleem. Eenzaamheid ontstaat door verschillende oorzaken, zoals slechtere mobiliteit, minder gezichtsvermogen, financiële problemen, pesten, het anders zijn, individualisering. Door de lockdown als gevolgen van de coronapandemie dreigt het aantal alleen maar toe te nemen. Eenzaamheid en leven in een sociaal isolement leiden vaak tot gezondheidsproblemen met alle gevolgen van dien. Het tast je sociale vaardigheden, de ‘laat maar waaien mentaliteit’ treedt hierbij ook op.

 

Gemeenten hebben in het kader van de WMO de opdracht om de zelfredzaamheid en de deelname van kwetsbare mensen te vergroten en daarmee te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Het CDA heeft in verleden al vaker aandacht gevraagd voor dit onderwerp door indienen van een motie over eenzaamheid en het schijven van stukken in de Hallo. Het actief opsporen van mensen die zich eenzaam voelen, daar moeten we veel meer op inzetten. Ook de burger en het verenigingsleven van onze gemeente heeft hier een taak in. Zij zijn onze voelsprieten in de samenleving en kunnen vroegtijdig signalen oppikken en melden. Geen eenvoudige taak, maar wel bitter nodig. 

 

We zullen het samen op moeten pakken zodat ook echt iedereen kan meedoen. Samen voor elkaar.

 

Lon Caelers-Bos

Ellis Kempeners 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.