Leefbaarheid in de kern

Leefbaarheid in de kern maak je samen 

De afgelopen jaren hebben in het licht gestaan van de eenwording van de gemeente Peel en Maas. Voor het CDA hebben hierbij de eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid van alle kernen voorop gestaan.

De inwoners van verschillende kernen hebben projecten opgestart zoals “Hart voor Maasbree”, de ontwikkeling van de brede school in Beringe, dorpsontwikkeling in Meijel, kasteel de Keverberg in Kessel, het project “Grashoek leeft verder” en de organisatie van dorpsdagvoorzieningen in vrijwel alle kernen. Allemaal voorbeelden van burgerinitiatieven die stuk voor stuk goede oplossingen opleveren voor de vraagstukken die in een kern spelen.

Het CDA is er van overtuigd dat oplossingen die van inwoners zelf komen beter zijn en meer draagvlak zullen hebben dan beleid of projecten die van bovenaf opgelegd worden.

Eigen invloed

Wij willen dat u meer invloed krijgt op de wereld om u heen. Wij zien een gemeente die naast u staat en met u meedenkt. Wij willen dorpskernen, waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Veiligheid in het verkeer is in het belang van iedereen. Onveilige verkeerssituaties lossen we samen met bewoners op.

Dorpsoverleggen moeten geborgd worden in de verschillende kernen en meer gewicht krijgen binnen onze gemeente. Vrijwilligersorganisaties moeten meer ruimte krijgen om initiatieven voor onze gemeenschap op te starten en uit te voeren. Hierbij verdienen zij steun van de gemeente.

Leefbaarheid voor jong en oud

De basisontwikkeling van een kind vindt het beste in de eigen dorpskern plaats. Kwalitatief goede dagopvang en basisonderwijs hoort in elke kern thuis. Brede scholen zijn hiervan een goed voorbeeld.

Voldoende goede voorzieningen als ouderensoos, bejaardenwoningen en openbaar vervoer in eigen kern zodat ouderen zo lang als mogelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen zonder in een sociaal isolement terecht te komen.

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het welzijn in de kern. Deze verenigingen worden gestimuleerd om samenwerking te zoeken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.