Talenten benutten

Talenten benutten 

Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement van de samenleving. Zij vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze kernen en gemeenschappen. Hierin kan iedereen meedoen. Iedereen kan op een eigen wijze een bijdrage leveren aan de eigen leefomgeving.

Vrijwilligers en verenigingen moeten kunnen rekenen op een overheid die hen daarin steunt en ondersteunt. De gemeente kan ervoor zorgen dat de vrijwilliger de ruimte krijgt om de taken op te pakken zonder gebukt te gaan onder zware regelgeving. Daar waar regelgeving of instanties blokkades opwerpen heffen we de blokkades op om kansen te bieden aan vrijwilligers.

De vrijwilligersprijs, cultuurprijs en sportgala Peel en Maas verdienen blijvend ondersteuning.

Vinden en binden

Wij vinden dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het aantrekkelijker maken van vrijwilligerswerk voor iedereen. Dit geldt voor de hulp bij het zoeken naar vrijwilligers en het ondersteunen in het behouden hiervan: “Vinden en Binden”.

Verenigingen en organisaties moeten kunnen rekenen op ondersteuning bij dit “Vinden en Binden”.

Talenten benutten

Iedereen verdient de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te benutten. Toegang tot goed vakonderwijs voor onze jongeren vinden wij belangrijk. Goede verbindingen zijn hiervoor essentieel. Zowel naar de kern Panningen, waar het VMBO vakonderwijs verzorgd wordt, als naar de steden en treinstations in de regio voor een goede verbinding naar MBO-, HBO- en universitaire instellingen.

In deze tijd van economische crisis komt het steeds vaker voor dat we geconfronteerd worden met ontslag of een faillissement. Wij willen werkzoekenden prikkelen kennis en ervaring zo snel mogelijk weer in te zetten voor de samenleving. Wij vinden dat iedereen er toe doet en iedereen een bijdrage kan leveren. Waar talenten verloren dreigen te gaan kan opleiding of het stimuleren van ondernemerschap nieuwe kansen bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.