Werk

Werk voor mij en mijn kinderen

De gemeente Peel en Maas biedt al volop werk in diverse sectoren. Naast de agrarische sector is ook de industrie, de dienstensector, het toerisme en de detailhandel goed vertegenwoordigd.
Om voldoende werkgelegenheid te kunnen (blijven) bieden is het van belang dat de gemeente samen met bedrijven en organisaties optrekt om de werkgelegenheid verder uit te bouwen. Niet alleen lokaal maar zeker ook op regionaal niveau.

Werk

Werkgelegenheid voor inwoners van Peel en Maas is niet alleen in onze eigen gemeente te vinden. Onze gemeente is onderdeel van Greenport Venlo midden tussen twee belangrijke economische gebieden: Brainport Eindhoven en het Ruhrgebied. Wij willen slimmer gebruik maken van onze unieke positie voor werkgelegenheid en handel door het stimuleren van meertalig onderwijs op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld (bij)scholing voor werkzoekenden.

Aantrekkelijk ondernemersklimaat

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente geen onnodige en complexe regels stelt aan de bedrijven die willen investeren in Peel en Maas. Om samen naar nieuwe kansen voor werk te zoeken heeft de gemeente een actieve en meedenkende houding richting bedrijfsleven.

Het lokale MKB krijgt extra kansen om opdrachten te verkrijgen bij gemeentelijke aanbestedingen. Jonge en startende ondernemers zijn welkom in onze gemeente en hebben onze steun. Werken aan huis krijgt meer ruimte. Nieuwe industrieterreinen zijn niet meer nodig. Wij kiezen voor uitbreiding en revitalisering van bestaande industrieterreinen die aantrekkelijker worden ingericht.

Aantrekkelijke winkelcentra

Levendige winkelcentra zijn nodig om de dagelijkse boodschappen en het recreatief winkelen mogelijk te maken. Onze gemeente biedt een veelheid aan winkels, zowel in het centrum van Panningen als in diverse dorpskernen.

We moeten echter blijven investeren in de aantrekkelijkheid van onze winkelcentra om leegstand en verloedering tegen te gaan door onder andere verruiming van de functies. Samen met de ondernemers willen we onderzoeken hoe we onze winkelcentra aantrekkelijk kunnen houden. Het CDA kiest voor meer en gratis parkeren in het winkelcentrum van Panningen en vrij parkeren in de andere winkelcentra (geen “blauwe zones”).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.