24 januari 2019

Schriftelijke vragen reconstructie Vroenhofstraat/Pastoriestraat

De reconstructie rondom de kerk in Simpelveld had al bijna 2 maanden geleden klaar moeten zijn. We vernamen dat er een fout is gemaakt in het ontwerp en daarom alles fors opgehoogd moest worden. We stelden het College daarom onderstaande vragen:

1. Is het correct dat men vergeten is een putdeksel in te tekenen bij de put op de kruising Pastoriestraat/Vroenhofstraat?
2. Wanneer is het College hiervan op de hoogte gesteld?
3. Klopt het dat er een nieuwe vergunning moest worden aangevraagd voor de gevolgen hiervan? Zo ja, hoe lang heeft dit traject geduurd tot aan de verlening van de vergunning?
4. Indien er inderdaad een nieuwe vergunning moest worden aangevraagd; is dit de reden geweest van de forse vertraging die er in het project is opgelopen?
5. Klopt het dat er ook problemen zijn met de put in de Vroenhofstraat? Zo ja, wat is er aan de hand en sinds wanneer is het College hiervan op de hoogte? Zo nee, zijn er nog andere problemen ten aanzien van putten, overlopen, leidingen etc.?
6. Is het correct dat het verhogen van het straatniveau ertoe leidt dat de inritten bij de burgers onder straatniveau komen te liggen? Om welk verschil gaat het dan?
7. Is het correct dat de kelderramen nu onder straat niveau komen zodat het regenwater de kelders in loopt?
8. Op welke wijze heeft het College omwonenden hierover geïnformeerd?
9. Wie is er verantwoordelijk voor de gemaakte tekenfout?
10. Wat zijn de kosten voor het meerwerk ontstaan door de tekenfout en de vertraging in het project?
11. Wie moeten deze kosten gaan betalen?
12. Waarom is de raad niet op de hoogte gesteld van de ontstane situatie ter plekke?

Namens CDA Simpelveld-Bocholtz
Jo Ernes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.