13 juli 2017

Knelpunten A2: Brede inzet voor een groot probleem

De verkeersproblematiek op de A2 tussen Weert en Eindhoven is al jarenlang een groot probleem. Elke dag staan duizenden mensen in de file met veel ergernis, tijdverlies en economische schade tot gevolg. Verantwoordelijk minister Schultz van Haegen (VVD) ziet dit probleem echter niet als knelpunt en onderneemt geen actie.

Het CDA zet zich op lokaal, provinciaal en landelijk niveau al jaren in voor een verbetering van de verkeerssituatie op de A2. Zo heeft Tweede Kamerlid Martijn van Helvert onlangs nog Kamervragen gesteld over dit onderwerp. Het blijft dan ook wrang dat al deze acties geen gehoor vinden bij de minister en dat er vanuit het kabinet geen prioriteit wordt gegeven aan deze belangrijke economische regio.

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli lagen er twee moties voor die de gemeente Weert opriepen om met hernieuwde kracht aan de slag te gaan met een lobbytraject. Toen de VVD haar wens om 25.000 euro voor het lobbywerk uit te trekken liet vallen kon deze motie worden samengevoegd met de motie van D66 en CDA en werd deze door alle partijen samen ingediend. Het is goed dat de gemeenteraad van Weert hier de rijen heeft gesloten en een eenduidig en krachtig signaal afgeeft. Laten we hopen dat dit signaal ook in Den Haag door zal klinken.

Jasper Heesakkers
Raadslid CDA Weert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.