05 augustus 2017

Regels moeten voor mensen werken en niet andersom

Op zaterdag 5 augustus verscheen in Dagblad de Limburger het artikel “Hoe een paal dwars kan liggen”. Het artikel beschrijft het persoonlijke verhaal van iemand die na de middag niet met een verhuiswagen bij de appartementen van La Cour Bleue aan de Wilhelminasingel kon komen vanwege het paaltje dat hier vanaf 12:00 uur ’s middags wordt geplaatst. Tevens wordt in het artikel gemeld dat de houding vanuit de gemeente in deze kwestie allerminst servicegericht bleek te zijn.

Uiteraard is het goed en noodzakelijk dat er goede regelgeving is, maar het uitgangspunt daarbij moet wel zijn dat regels voor mensen werken en niet andersom. Gelijktijdig verwachten wij ook dat mensen die de gemeente benaderen op een klantvriendelijke wijze worden behandeld. Dit alles lijkt volgens het artikel niet het geval te zijn geweest. Daarom heeft de CDA-fractie naar aanleiding van dit bericht schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het CDA wil graag weten of er vergelijkbare situaties bekend zijn waarbij inwoners, bedrijven of andere belanghebbenden te maken hebben met dit soort knelpunten. Regelgeving moet dienend zijn en de gemeente hoort een servicegerichte houding aan te nemen door mensen, waar dat in zulke eenvoudige situaties kan, gewoon te helpen. Ook is de CDA-fractie benieuwd naar de reactie van het college op het bericht dat de gemeente onvoldoende klantvriendelijk heeft gehandeld. Het is daarom goed om de kwestie met het paaltje bij La Cour Bleue als uitgangspunt te nemen en te kijken of, en zo ja hoe, dergelijke gevallen voorkomen kunnen worden.

Jasper Heesakkers
Raadslid CDA Weert

Klik hier om de brief te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.