15 juli 2023

Algemene beschouwingen op kadernota 2024

Op 6 juli behandelde de gemeenteraad de kadernota 2024. Met de kadernota stelt de gemeenteraad de grote lijnen vast voor de begroting 2024. Het college werkt de kadernota uit in een concept-begroting voor volgend jaar. De raad stelt in november de begroting 2024 vast. Wij hebben in een algemene beschouwing over de kadernota wensen voor het beleid in 2024 aangeboden. Deze beschouwing kunt u hier lezen (bijlage).

Wij hebben ook inzicht gevraagd in de formatie (het personeel van de gemeente). Het college is wettelijk verplicht die te geven. Maar de reactie van het college was heel teleurstellend. 

Klik hier om de beschouwing te downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.