01 september 2021

Archeologische opgravingen stadspark

Op 4 augustus hebben leden van de raad in het stadspark van archeoloog Kortlang en vrijwilligers van de Aldenborgh en de Stichting stadsgidsen regio Weert uitleg gekregen over de archeologische opgravingen in het stadspark. Door de uitleg werd duidelijk (of beter gezegd: werd nog duidelijker dan al in berichten naar voren was gekomen) dat er een spanning was tussen enerzijds het belang van verdergaand onderzoek en het zichtbaar houden van een deel van de restanten van het kasteel de Nijenborgh en anderzijds de uitvoering van het inrichtingsplan voor het nieuwe stadspark. Wethouder Van den Heuvel vertelde dat de raad voor de vergadering van 6 oktober een voorstel zal krijgen over dit onderwerp.

Volgens recente berichten wordt het gebied waar de zogenoemde tussengracht heeft gelegen nu al afgedekt met een laag aarde en zal verder onderzoek in dit gebied niet meer mogelijk zijn. Juist in dit gebied worden nog veel vondsten verwacht die veel informatie kunnen geven over de geschiedenis van het kasteel. Het verbaast de CDA-fractie dat deze keuze voor het gebied van de tussengracht kennelijk nu al gemaakt is. In feite gaat het om twee belangrijke keuzes. Op de eerste plaats die tussen het wel of niet verder onderzoek doen dat waarschijnlijk veel informatie over de Nijenborgh, en dus over een belangrijk deel van de geschiedenis van Weert, kan opleveren. Ten tweede de keuze over de manier waarop bij de inrichting van het nieuwe stadspark de historie van de Nijenborgh een plaats moet krijgen in het park.

Bij het besluit over het nieuwe stadspark is er van uitgegaan dat het historisch onderzoek een ondergeschikt onderdeel zou zijn van het project. Het blijkt nu dat het gebied veel meer informatie over de geschiedenis van Weert biedt dan bij het besluit is verondersteld. Gezien het grote belang voor Weert dat hier speelt, zijn wij van mening dat de gemeenteraad betrokken moet worden bij de keuzes die in deze nieuwe situatie moeten worden gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.