15 november 2020

Behandeling begroting 2021 teleurstellend…

Op 12 en 13 november j.l. heeft de gemeenteraad van Weert de begroting van 2021 behandeld. Het was een 15 uur durende marathonvergadering met een buitengewoon teleurstellend eindresultaat. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de raad voorgesteld om een begroting met een groot tekort goed te keuren en daarmee de problemen vooruit te schuiven. Het tekort wordt aangevuld met geld uit de spaarpot. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft hiermee ingestemd, waardoor deze onverantwoorde begroting een feit is geworden.

Dat deze kwestie binnen de CDA-fractie zeer zwaar lag blijkt wel uit het feit dat de helft van onze raadsleden tegen de begroting heeft gestemd. De gemeente Weert leeft al enkele jaren op te grote voet. Het CDA, maar zeker ook enkele andere fracties, hebben hier al regelmatig de terechte zorgen over uitgesproken. We geven structureel teveel spaargeld uit en dat is een zeer onverstandige en riskante manier om het huishoudboekje te beheren. Ook de begroting van 2021 wordt sluitend gemaakt dankzij een greep in de spaarpot. De wethouders kiezen ervoor om nu niet te bezuinigen en schuiven de problemen hiermee door, zodat de in 2022 nieuw gekozen gemeenteraad met deze erfenis zit opgescheept. Een onbegrijpelijke keuze.

Geld wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven. Linksom of rechtsom zal er op termijn dus wat moeten gebeuren. Weert Lokaal wil dit vooral zoeken in lastenverhoging terwijl de VVD het mes wil zetten in cultuur, welzijn en leefbaarheid. De CDA-fractie heeft voorgesteld om nu al verantwoordelijkheid te nemen en aan de noodrem te trekken. Jaarlijks huurt de gemeente voor veel geld extern personeel in. Wij hebben voorgesteld om hierop te bezuinigen, een voorstel wat alleen gesteund werd door DUS Weert en de Fractie Duijsters en dus werd verworpen.

De nijpende financiële situatie zorgt ervoor dat diverse ambities (nog) niet gerealiseerd kunnen worden. Ambities waar het CDA al jaren voor streeft worden opnieuw doorgeschoven. Denk daarbij aan de opwaardering van de kern van Altweerterheide, het voorzieningenplan voor Weert-Zuid en sportpark Boshoven. Wij begrijpen echter dat het op dit moment niet mogelijk is om dit soort plannen uit te voeren. Des te wranger is het dan dat Weert Lokaal, VVD en D66 ervoor hebben gezorgd dat, ondanks de kritische financiële situatie, het nieuw aan te leggen Cruyff Court in de begroting van 2021 is opgenomen. De noodzaak tot zorgvuldig begroten en zuinig zijn met het spaargeld zit bij deze partijen duidelijk nog niet tussen de oren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.