07 november 2021

Behandeling begroting 2022

De gemeenteraad heeft op 4 november de begroting 2022 van de gemeente vastgesteld. De CDA-fractie heeft met deze begroting ingestemd, maar wel een kritische kanttekening gemaakt over de financiële positie van de gemeente.

De begroting heeft een royaal overschot. Een half jaar geleden leek nog een zware  bezuiniging nodig te zijn omdat een groot tekort dreigde. Doordat de uitkering van het rijk aan de gemeente onverwacht miljoenen hoger is geworden kon er bij de begroting zelfs nog extra geld worden uitgegeven. Zo kon de hondenbelasting worden afgeschaft zonder dat de opbrengst gecompenseerd moest worden door een hogere OZB. De afschaffing van de hondenbelasting was al langer een wens van meerdere fracties, ook van het CDA. Ook gaan bezuinigingen die het college had voorgesteld niet door. De verhoging van de OZB blijft beperkt tot de indexering.

Wij zijn tevreden over de begroting voor volgend jaar, maar hebben onze zorg voor de verdere toekomst. Er komen grote nieuwe uitgaven aan. Op de eerste plaats is dat de vernieuwing in de wijken Keent en Moesel. Ook de renovatie van sport- en welzijnsaccommodaties gaat veel geld kosten. De gemeente had daar de afgelopen jaren kunnen sparen. De verkoop van grond heeft miljoenen opgeleverd. Die moesten echter gebruikt worden om de tekorten op de begrotingen te dekken die waren ontstaan doordat er teveel is uitgegeven. Onze waarschuwingen daarover hebben toen niet geleid tot een andere koers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.