14 maart 2021

Behoud stadsboerderij Nazarethsteeg helaas niet mogelijk

De oude stadsboerderij aan de Nazarethsteeg en de typische plek waar deze ligt, zijn een mooi overgebleven stukje van de geschiedenis van Weert. Als hier woningen worden gebouwd gaat dit verloren. Dat vindt de CDA-fractie jammer. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat behoud niet mogelijk is. Daarom hebben wij in de raadsvergadering van 9 maart voor het bouwplan voor zeven woningen op de hoek Beekpoort-Nazarethsteeg gestemd.

De stadsboerderij is nooit aangewezen als monument. Bij een toetsing is geoordeeld dat ze te weinig waardevol is om monument te worden. Doordat de boerderij geen monument is, kan de gemeente de instandhouding of het herstel niet opleggen. Daar komt bij dat het gebouw in heel slechte staat verkeert. En belangrijker is nog dat er geen nieuwe functie voor is. Een gebouw moet gebruikt worden om in stand te kunnen worden gehouden. Om er een woning van te maken moet het gebouw compleet opnieuw opgebouwd worden. Dat is niet realistisch en financieel niet haalbaar. Bij nieuwbouw zal trouwens een deel van het huidige karakter verloren gaan.

Wij begrijpen het gevoel van de ruim zevenhonderd mensen die een petitie voor het behoud van de stadsboerderij hebben ondertekend. De situatie maakt behoud echter onmogelijk. Overigens zijn er ook veel inwoners die het bouwplan voor zeven woningen, waarvoor het boerderijtje moet wijken een goede ontwikkeling vinden.

In het nieuwe bouwplan kunnen wel elementen terugkomen die verwijzen naar de oude boerderij. Wij hebben samen met de andere partijen het college van B&W gevraagd om te proberen dit in het plan te verwerken.

Het nieuwbouwplan raakt scouting St. Rumoldus. Het terrein van de scouting wordt minder goed bereikbaar. Wij vinden dat de scouting door het plan niet benadeeld mag worden. Op ons verzoek heeft het college toegezegd dat voor de scouting een oplossing wordt gevonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.