12 juni 2019

CDA bezorgd over voortgang plan kindvoorziening Altweerterheide

De verbouwing van de basisschool Altweerterheide tot en kindvoorziening met ook een wijkfunctie loopt vertraging op. Het college heeft dit aan de gemeenteraad laten weten. Een half jaar geleden was het nog de planning dat dit jaar met de bouwwerkzaamheden zou worden begonnen. Het college laat nu weten dat het mikt op besluitvorming in de gemeenteraad in december. De CDA-fractie zal in de komende vergaderronde van de gemeenteraad deze kwestie aan de orde stellen.

De reden voor het uitstel is dat het schoolbestuur Eduquaat, waaronder de school valt, meer zekerheid wil hebben over de kosten en het deel daarvan dat het zelf moet betalen. Ook zijn voor enkele onderdelen van het hele plan nog geen voldoende gedetailleerde kostenramingen beschikbaar. In de komende maanden moeten de noodzakelijke onderzoeken en berekeningen worden afgerond.

Het CDA wil dat de verbouwing van de school in 2020 kan beginnen. Wij zullen ons daarvoor inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.