06 juli 2018

CDA-fractie verwelkomt Colette Grijmans en Jeroen Weekers

De Weerter CDA-fractie heeft Colette Grijmans en Jeroen Weekers verwelkomt als commissielid-niet-raadslid. Zowel Colette als Jeroen hebben als kandidaat namens het CDA deelgenomen aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Colette (22) is onlangs afgestudeerd als HBO-jurist en is werkzaam bij een advocatenkantoor. In september start zij met haar vervolgopleiding. Jeroen (24) is als projectleider werkzaam bij de gemeente Eersel. Colette gaat de commissie Samenleving & Inwoners versterken en Jeroen zal zitting nemen in de commissie Middelen & Bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.