07 juni 2019

CDA: geen arbeidsmigranten in WBM-kantoor Stramproy

Volgens de CDA-fractie horen er in het leegstaande WBM-kantoor in Stramproy geen arbeidsmigranten te komen. De fractie vindt de huisvesting van arbeidsmigranten in dit gebouw in strijd met de geest van de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten die de gemeenteraad in december vorig jaar heeft vastgesteld.

De nota staat de huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande gebouwen op bedrijventerreinen toe. Op papier voldoet het WBM-kantoor aan deze voorwaarde. Het grenst echter aan de achtertuinen van woningen en ligt tegen een woongebied aan. De raad heeft, naar aanleiding van de inspraak, besloten de mogelijkheid voor “geclusterde huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken” te schrappen. Dit is gebeurd omdat er geen draagvlak voor is. Wij vinden dat dit standpunt ook geldt voor het WBM-kantoor. Een bijkomende reden is dat het bedrijventerrein Centrum-Noord is uitgesloten van de mogelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Een migrantenhotel past niet op een “hoogwaardige kantorenlocatie” is besloten. Het past dan zeker ook niet tegen de achtertuinen van woningen en tegen een woongebied aan, is onze mening.

In de raadsvergadering van 5 juni heeft DUS Weert een motie ingediend die stelt dat het college bij de aanvraag van een vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten de gevolgen voor het woon- en leefklimaat in een nabijgelegen woonwijk uitdrukkelijk moet meewegen. Deze motie ligt in de lijn van ons standpunt over het WBM-kantoor. Wij hebben de motie daarom gesteund. Omdat alle andere partijen tegenstemden is de motie verworpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.