07 mei 2020

CDA niet tevreden over besluit nieuwe school Altweerterheide

Altweerterheide krijgt een nieuwe school met kinderopvang. In de nieuwe school komt ook ruimte voor de verenigingen van het dorp. Daarvoor wordt 100 m2 aan de normopppervlakte voor de school toegevoegd. Maar na een lange discussie in de raadsvergadering van 6 mei is het nog altijd niet duidelijk wat de verenigingen precies krijgen. Een voorstel van het CDA en andere partijen om aan het plan 30 m2 toe te voegen als opslagruimte voor de harmonie kreeg geen meerderheid. Deze ruimte zou als vervanging moeten dienen voor de opslagruimte die de harmonie nu heeft. Zij heeft deze jaren geleden op eigen kosten aan de school aangebouwd.

Het is de  bedoeling dat door een slim gebruik van ruimten de verenigingen voldoende mogelijkheden krijgen. Zo moet de speelzaal van de school gecombineerd kunnen worden met een deel van de extra 100 m2, waardoor een ruimte ontstaat die groot genoeg is voor onder meer de repetities van de harmonie. Maar omdat de raad niet kon spreken over een programma van eisen staat dit resultaat niet vast.

Volgens wethouder Gabriëls krijgen alle organisaties die nu gebruik maken van de school in de nieuwe school dezelfde mogelijkheden, of zelfs nog meer. Ook als de opslagruimte voor de harmonie binnen de extra 100 m2 wordt gerealiseerd – waardoor er maar 70 m2 extra voor het verenigingsgebruik komt bovenop de ruimten van de school – zal dit volgens hem het geval zijn. Hoe dit kan in een gebouw dat meer dan 400 m2 minder vloeroppervalk heeft dan de huidige school maakte hij niet duidelijk.

Wij zijn blij dat Altweerterheide een nieuwe school met kinderopvang krijgt. Maar wij zijn bezorgd over de oplossing voor de verenigingen. In de meeste wijken en andere dorpen van Weert heeft de gemeente – terecht – veel geïnvesteerd in wijkaccommodaties. Altweerterheide krijgt in verhouding daarmee een bescheiden voorziening. Dat is niet erg. Maar het is zuur dat 30 m2 extra voor een opslagruimte voor muziekinstrumenten nog te veel is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.