08 juli 2019

CDA voor plan stadspark maar stelt wel voorwaarden

De gemeente heeft in 2017 houthandel Scheijmans aangekocht om een mooi stadspark te kunnen aanleggen. Naast het bedrag voor de aankoop is 900.000 euro gereserveerd voor de inrichting van het park. De CDA-fractie steunt dit plan. Het terrein van de houthandel hoorde bij het kasteel waar de graven van Horne hebben gewoond. Het is een historische plek in Weert. Die moet met het huidige park worden ingericht tot een gebied dat aantrekkelijk is om te bezoeken en een meerwaarde heeft voor de stad.

Wij willen echter wel de kosten in de hand houden. Er zijn nog veel meer projecten die voor de inwoners belangrijk zijn. Wij noemen onder andere de herinrichting van sportpark Boshoven, de wijkaccommodatie voor Moesel en de verbetering van het centrum van Altweerterheide. Het beschikbare geld moet worden verdeeld. Daarom is het gereserveerde bedrag van 900.000 euro voor het stadspark voor ons het maximum. Als het plan duurder wordt, moeten de meerkosten naar onze mening betaald worden uit bijdragen van anderen, bijvoorbeeld van de Provincie.

Het stadspark zal voor bezoekers vanaf het Kasteelplein en de Oelemarkt goed bereikbaar moeten zijn. Daarvoor zal een aanpassing van de Kasteelsingel nodig zijn. Ook hiervoor geldt voor ons dat de kosten van de aanpassing beperkt moeten blijven. Bovendien mag de functie van de Kasteelsingel als verkeersweg niet teveel worden aangetast. Het plan voor het stadspark wordt nu verder uitgewerkt. De gemeenteraad zal er waarschijnlijk begin volgend jaar een besluit over moeten nemen. Bij de besluitvorming zullen wij uitgaan voor de genoemde voorwaarden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.