25 mei 2018

CDA Weert na vier jaar weer in college

Op donderdag 24 mei ondertekende fractievoorzitter Hendrik Stals namens het CDA Weert het programma ‘Weert koerst op verbinding’. Samen met de fracties van Weert Lokaal, VVD, SP en D66 is dit programma tot stand gekomen. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dit geeft alle fracties de ruimte om de komende 4 jaar hun eigen kleur toe te voegen.

Herkenbaar CDA geluid
Hendrik Stals is tevreden met het resultaat: “Na vier jaar oppositie voeren, neemt het CDA weer deel aan het college in Weert. Het programma is in een goede en constructieve sfeer tot stand gekomen en er staan veel herkenbare CDA punten in. Zaken die bijdragen aan een sterke samenleving zoals bouwmogelijkheden in dorpen, wijkteams, handhaving in de wijken, beter groenonderhoud. Maar ook nieuwe initiatieven zoals de maatschappelijke stage voor scholieren en bijvoorbeeld het ‘recht om uit te dagen’, wat inwoners weer meer invloed geeft op zaken in hun eigen omgeving.”

Tessa Geelen kandidaat wethouder
Tessa Geelen wordt namens het CDA voorgedragen als wethouder. Zij zal het CDA in het college gaan vertegenwoordigen met in haar portefeuille onder andere Sport, Leefbaarheid, Communicatie en Burgerparticipatie. Het nieuwe college wordt op 31 mei tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd.

Jan Stroek nieuw raadslid
Na de installatie van Tessa Geelen komt er een plek vrij in de fractie van het CDA. Deze zal worden opgevuld door Jan Stroek. Hij zal ook op 31 mei worden geïnstalleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.