16 juli 2021

CDA Weert: plan stadsbrug past niet bij Weert

De Weerter CDA-fractie vindt het gekozen ontwerp voor het “iconisch” gebouw aan de stadsbrug niet passen bij Weert. Wij hebben dat in de raadsvergadering van 13 juli duidelijk gemaakt. Het plan heeft niet onze steun gekregen. Aan de stadsbrug moet een beeldbepalend, bijzonder gebouw komen dat past bij de identiteit (het karakter) van Weert. Dat was de opdracht. In het gekozen ontwerp zien wij het karakter van Weert echter helemaal niet terug. Wij zijn daarover heel teleurgesteld.

Identiteit van Weert
Het is ook bijzonder hoe het begrip identiteit is gebruikt. Voor ons zit de identiteit in de cultuur van Weert, de mensen, de geschiedenis. De beoordelingscommissie die het ontwerp heeft gekozen heeft de identiteit echter gezocht in termen uit nota’s van de gemeente. Groene stad, vrijheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie en dergelijke. Een papieren identiteit dus, niet de werkelijkheid van Weert. Wij zijn ook teleurgesteld door de gevolgde procedure. De genoemde beoordelingscommissie heeft vier ontwerpen beoordeeld en het uiteindelijke ontwerp gekozen. In een besluit van het college van B&W van 1 december 2020 staat dat het gekozen ontwerp voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat is echter niet gebeurd. Wij hebben daarom geen stem gehad in de keuze. De beoordelingscommissie die de keuze heeft gemaakt heeft daardoor het eerste en het laatste woord gehad. De commissie bestond uit één wethouder, twee raadsleden (niet van het CDA) en vijf ambtenaren. Raadsleden hebben zich kunnen opgeven voor twee plaatsen in de commissie. Wij hebben dat niet gedaan omdat volgens het B&W-besluit van 1 december het gekozen ontwerp voor goedkeuring zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college heeft geen verklaring gegeven waarom de raad niet om goedkeuring is gevraagd. Een meerderheid van de raad vond de gang van zaken geen probleem.

Kritiek gericht aan dovemansoren
Medio april 2021 werd het winnende ontwerp openbaar gemaakt. Sinds deze presentatie heeft de CDA-fractie veel signalen gekregen van bezorgde inwoners. En die signalen waren glashelder: Dit gebouw past niet op deze locatie. Te hoog, niet mooi, niet passend bij de omgeving, niet passend bij het verleden noch bij de toekomst en niet passend bij de identiteit van Weert. En het CDA was niet de enige partij met kritiek op het ontwerp. Ook DUS Weert, PvdA en Fractie Duijsters waren deze mening toegedaan. Het is dan ook bijzonder teleurstellend dat de wethouder op geen enkele wijze is ingegaan op deze brede zorgen die vanuit de volksvertegenwoordiging kenbaar zijn gemaakt. Wij vinden ook dat een gebouw met zo’n grote impact op de omgeving dat in opdracht van de gemeente wordt gebouwd op een breed draagvlak in de samenleving moet kunnen rekenen. En dat is met het gekozen ontwerp heel zeker niet het geval.

De entree van Weert
De CDA-fractie hoopt dat de verantwoordelijke wethouder en het merendeel van de raad zich de komende tijd wat aan gaat trekken van de brede kritiek vanuit de Weerter samenleving. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het gaat hier immers niet over een muurtje hier of een bloemperkje daar. Het gaat hier over de entree van onze stad. De generatie voor ons klaagde dat er in het verleden veel te veel is afgebroken in Weert. Laten we voorkomen dat de generatie na ons klaagt over de bouwsels waarmee we hen hebben opgescheept.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.