12 juni 2022

CDA Weert reageert op coalitieprogramma ‘Samen Doen’

Tijdens een speciale raadsvergadering op 2 juni 2022 boden de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 hun coalitieprogramma ‘Samen Doen’ aan. De CDA-fractie in Weert ziet in het programma veel doelen voor 2030, maar mist bij een overgroot deel daarvan concrete plannen om dit te realiseren in de komende periode (2022-2026). Het CDA vraagt voor een aantal punten om actie door het nieuwe college.

Prioriteit voor passende woningbouw

De CDA-fractie is sceptisch als we lezen dat we ons moeten presenteren als een satellietwoongebied voor Eindhoven. Het is voor onze gemeente al een flinke uitdaging om geschikte woningen voor de Weertenaren te realiseren. Vooral voor jongeren is het heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden in Weert. Ook de doorstroom naar woningen waar passende zorg aangeboden kan worden stokt nu al. Het CDA streeft naar prioriteit voor passende woningbouw voor Weertenaren.

De ambitie om te komen tot enkele grootschalige locaties met flexwoningen zal de CDA-fractie met veel interesse volgen. Het CDA is benieuwd op welke wijze omwonenden en belanghebbenden meegenomen gaan worden in de plannen van deze coalitie bij de zoektocht naar locaties van grootschalige huisvesting van internationale werknemers.

Investeren in verenigingen

De accommodaties voor verenigingen en het voorzieningenniveau moeten op peil blijven, hier hecht het CDA grote waarde aan. De CDA-fractie is geen voorstander van het samenvoegen van verenigingen alleen en uitsluitend vanwege efficiency. In het coalitieprogramma staat dat er geen ruimte is te investeren in voorzieningen voor verenigingen. Dat is absoluut niet de keuze die het CDA in de komende periode zal maken.

Stop de ‘verdozing’ van Weert

Het gepresenteerde coalitieprogramma richt zich in economisch vlak op maakindustrie. Deze ontwikkeling juicht de CDA-fractie van harte toen. Eindelijk is het ook tot de andere fracties in de Weerter raad doorgedrongen dat er gestopt moet worden met de ‘verdozing’ van Weert.

Verkeersveiligheid (van de Maaslandlaan) voorop

Dat de motie van het CDA om te komen tot en veiligere verkeerssituatie op de Maaslandlaan is opgenomen in het coalitieprogramma juicht de fractie van harte toe. Het verbeteren en investeren in de bestaande fietspaden heeft op het gebied van mobiliteit de prioriteit voor de CDA-fractie. Het uitbreiden van het netwerk binnen en buiten de gemeente, bijvoorbeeld in een uitbreiding naar Bocholt, is een onderwerp waarop het CDA de komende jaren zal inzetten.

Subsidies gaan nooit boven inhoud

Het coalitieprogramma van Weert Lokaal, VVD en D66 roept op tot het meer binnenhalen van subsidies door de gemeentelijke organisatie. Attent zijn op subsidiemogelijkheid is volgens het CDA een goede insteek. Het mag er alleen volgens de CDA-fractie niet toe leiden dat subsidies binnenhalen belangrijker wordt dan de inhoud van projecten. Volgens het CDA is het gevraagde budget van €50.000,- per jaar voor subsidies onnodig.

In het coalitieprogramma staat verder dat er gewerkt gaat worden aan een structureel meerjarige financieel gezonde gemeente. Het CDA is hier voorstander van en zal dit onderwerp uitgebreid blijven volgen.  Niet meer uitgeven dan er binnenkomt is het uitgangspunt. Zeker met het oog op de inkomsten vanuit het gemeentefonds, die vanaf 2026 weer minder lijken te worden.

Het CDA zal haar taak als volksvertegenwoordiger positief kritisch blijven vervullen om te blijven werken aan een gemeente Weert waar het goed wonen, werken en leven is. De CDA-fractie wenst de op 2 juni 2022 benoemde wethouders veel succes toe.

Afbeelding: Gemeente Weert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.