21 november 2021

CDA Weert steunt mobiliteitsplan niet

Wat het CDA Weert betreft hoeft de maximumsnelheid in de gemeente Weert niet van 50 naar 30 en 80 naar 60 km/u. Het verlagen van de maximumsnelheid zorgt alleen maar voor extra uitstoot van gassen en we betwijfelen of het de veiligheid ten goede komt. Evenmin moeten van ons in 2030 lopen en fietsen niet de belangrijkste vervoerswijzen zijn. Deze plannen en nog een aantal andere gaan ons te ver. Een deel is ook teveel gericht op het veranderen van het gedrag van mensen. Het oplossen van knelpunten in het verkeer komt juist te weinig aan bod. Om deze redenen hebben we n de raadsvergadering van 17 november tegen het mobiliteitsplan gestemd. Weert Lokaal, D66 en de PvdA zagen dit wel zitten en daarmee kreeg het plan een meerderheid.

Als CDA hadden we nog het initiatief genomen om met een amendement de positieve delen uit heet mobiliteitsplan wel door te laten gaan. Zo is er het voornemen om te investeren in de verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren. Verder staat de verduurzaming van het eigen gemeentelijk vervoer in het plan. Een derde punt is het ruimte geven aan experimenten die stad en dorpen leefbaar maken. Dit amendement kreeg helaas net geen meerderheid en daardoor is het plan aangenomen.

Een motie van ons die opriep om de verkeersveiligheid van de Maaslandlaan te verbeteren werd overigens wel unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.