21 november 2018

CDA Weert verwelkomt nieuwe bestuursleden

Binnen ons afdelingsbestuur mogen we drie nieuwe bestuursleden verwelkomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA Weert op woensdag 21 november zijn Henk Stribos, Sjoerd Raemaekers en Léon Nijnens door de CDA-leden gekozen tot bestuurslid.

Tijdens dezelfde vergadering hebben we afscheid genomen van drie zittende bestuursleden. Anneke Janssen, Anton Jacobs en Jasper Heesakkers hebben zich niet herkiesbaar gesteld en zijn op deze avond afgetreden. Wij bedanken hen voor hun jarenlange inzet voor het CDA in deze rol.

Bestuurslid Guido Gigase was aftredend en herkiesbaar. Hij werd door de vergadering herkozen. Met de komst van de nieuwe bestuursleden is het bestuur van de afdeling Weert weer op volle sterkte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.