02 januari 2022

CDA Weert ziet niets in onderzoek naar warmtenet voor Weert

Gemeenten dienen van de Rijksoverheid in een plan vast te leggen hoe zij vermindering van gas voor de verwarming van woningen willen bereiken. Het CDA Weert stemde op 15 december tegen de Weerter Warmtetransitievisie. Het CDA is ervan overtuigd dat een warmtenet in Weert niet realistisch is.

Een grote besparing van gasverbruik is mogelijk door veel meer woningen (beter) te isoleren. Dat staat in het Weerter plan, dat de gemeenteraad op 15 december behandelde. Iedereen is het daarover eens. In het plan staat echter ook dat in de toekomst een warmtenet voor een groot deel van het stedelijk gebied een alternatief zou kunnen zijn voor het gebruik van gas. Het beveelt een onderzoek aan. Dit onderdeel was voor het CDA reden om tegen het plan te stemmen.

Een warmtenet in Weert onhaalbaar
Wij zijn ervan overtuigd dat een warmtenet voor Weert niet realistisch is. Water zou verwarmd moeten worden met de restwarmte van bedrijven – genoemd worden Nyrstar in Budel, Trespa en Limagrain – en door leidingen naar de woningen moeten worden getransporteerd. In 2017 is dit idee al eens onderzocht. Toen was de conclusie dat het alleen bij een blijvend hoge gasprijs misschien financieel haalbaar is Met de aanbevelingen uit dat onderzoek is niets gedaan. Ook is de afhankelijkheid van een bedrijf een groot risico.

Andere alternatieven hebben onze voorkeur
Verder verwachten wij dat er in de toekomst andere alternatieven voor gas komen die gemakkelijker toepasbaar zijn. Zo heeft Wonen Limburg bij haar flats aan de Laurenburg een nieuw type warmtepomp neergezet, die de gasgestookte verwarming vervangt. Voor oudere woningen die moeilijk of alleen tegen hoge kosten goed kunnen worden geïsoleerd heeft een groot energiebedrijf een warmtepomp ontwikkeld die in plaats van een gasgestookte cv-ketel kan worden geïnstalleerd. Met zulke nieuwe apparaten moet in de toekomst relatief gemakkelijk veel gas kunnen worden bespaard.

Durf Duurzaam!
Het CDA Weert vindt dat we in Weert duurzaam moeten durven zijn. Dat moet volgens ons op een realistisch en betrouwbaar. Zodat iedereen in Weert; inwoners, ondernemers, stichting en verenigingen, weten waar ze aan toe zijn. We gaan voor verduurzaming op een haalbare en betaalbare manier, die zorgt voor een verbetering van onze omgeving in plaats van een verrommeling. Dat betekent onder andere dat we niet sneller dan de landelijke richtlijnen energieneutraal moeten zijn en dat we zoveel mogelijk energie opwekken op daken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.