19 januari 2019

CDA wil brede aanpak herontwikkeling Microhalcomplex

Als het aan het CDA ligt dan wordt de herontwikkeling van het Microhalcomplex aangepakt in samenhang met het buurtcentrum aan de Christinelaan en de plek van de voormalige basisschool De Zevensprong. Het ontwikkelen van deze locaties biedt mooie kansen voor de wijk Moesel. Daarbij pleit de partij voor de realisatie van een wijkaccommodatie in combinatie met woningbouw.

De participatiegroep Hart van Moesel heeft jaren gewerkt aan de herontwikkeling van de Microhal. Onlangs is gebleken dat de voorgestelde plannen niet haalbaar zijn. De gemeente is nu aan zet. Het CDA heeft grote waardering voor de inzet en de deskundigheid waar­mee de participatiegroep Hart van Moesel heeft gewerkt.

Namens de CDA-fractie heeft raadslid Jasper Heesakkers een brief geschreven aan het College van B&W, waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor een brede herontwikkeling van de genoemde locaties. Het uitgangspunt daarbij is de leefbaarheid in de wijk Moesel. De beschikbaarheid van een wijkaccommoda­tie met een grote zaal speelt daarbij een belangrijke rol.

Klik hier om de volledige brief te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.