05 oktober 2021

CDA wil duidelijkheid over restauratie Lichtenberg

De Weerter CDA-fractie vraagt om opheldering over het uitblijven van restauratiewerkzaamheden aan de Lichtenberg. In april 2017 heeft de gemeente Weert de Lichtenberg verkocht aan Horne Quartier (HQ). Bij die verkoop is nadrukkelijk vermeld dat de gemeente grote waarde hecht aan restauratie en instandhouding van het complex, waaronder het monumentale openluchttheater. HQ heeft destijds aangegeven bereid te zijn het complex te restaureren met eigen middelen, ondersteund door beschikbare subsidies. Tot op heden zijn slechts minimale werkzaamheden verricht en verder verval dreigt nog steeds. Het is nu, viereneenhalf jaar na de verkoop, nog altijd niet bekend wanneer de restauratie zal beginnen.

Ontwikkeling kazerneterrein
HQ heeft in 2016 de voormalige Koninklijke Militaire School (KMS) gekocht van de gemeente. Voor deze aankoop hebben zij een plan gepresenteerd voor een maatschappelijke ontwikkeling met een visie die gebouwd is rondom de kernactiviteiten sport, cultuur, zorg, hulpverlening en educatie. Deze ontwikkeling is niet gerealiseerd, omdat het complex jarenlang gebruikt is voor de opvang van asielzoekers. Inmiddels werkt de oranisatie Novaform namens HQ aan een visie voor het gehele gebied KMS-Lichtenberg. Het doel van deze visie is om tot een plan te komen waarmee een winstgevende exploitatie van het gebied KMS-Lichtenberg kan worden bereikt.

CDA wil duidelijkheid over restauratie Lichtenberg
In de conceptvisie is met name een deel van het voormalige kazerneterrein uitgewerkt tot woongebied. Er wordt echter met geen woord gerept over een plan voor de restauratie van het openluchttheater en een planning daarvoor. De CDA-fractie zet daar vraagtekens bij. Jaren geleden is de Lichtenberg verkocht met de verwachting dat deze nieuw leven werd ingeblazen. Het CDA zal daarom tijdens de raadsvergadering van 6 oktober voorstellen om geen uitspraak te doen over een visie voor het gebied KMS-Lichtenberg voordat er tussen de gemeente en HQ-Novaform een afspraak is over de restauratie van openluchttheater de Lichtenberg.

Foto: Anna van Kooij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.