21 april 2023

Coalitiepartijen blokkeren bespreking zaak Beej Bertje

Een bespreking over een oplossing voor de sluiting van zaal Beej Bertje voor verenigingen in een raadsvergadering op 19 april is door de coalitiepartijen Weert Lokaal, VVD en D66 onmogelijk gemaakt. Bij de vaststelling van de agenda voor de vergadering weigerden deze partijen, die een meerderheid hebben, het onderwerp te behandelen. CDA, DUS Weert en PvdA hadden om een behandeling gevraagd omdat er geen uitzicht is op een oplossing.

De hele gemeenteraad heeft op 22 maart het college van B&W de opdracht gegeven om op heel korte termijn tot een oplossing te komen. In brieven aan de raad van 6 en 11 april had het college laten weten niet te kunnen zeggen wanneer die oplossing er kan zijn. Dat was voor CDA, DUS Weert en PvdA reden om het onderwerp op 19 april opnieuw te willen bespreken. Maar hoewel zij vier weken eerder zelf ook hadden uitgesproken dat er op heel korte termijn een oplossing zou moeten zijn, wilden Weert Lokaal, VVD en D66 nu niets van een behandeling weten.

De exploitant van Beej Bertje krijgt van de gemeente een vergoeding van het gebruik van de zaal door verenigingen, zodat zij maar een beperkt huurbedrag hoeven te betalen. Die vergoeding is sinds 2017 niet meer verhoogd. De exploitant stelt dat de vergoeding door de gestegen kosten onvoldoende is geworden. De hoge energieprijzen en de hoge inflatie in het afgelopen jaar zijn daarbij de belangrijkste factoren. Op 1 november vorig jaar heeft de dorpsraad Laar in een brief aan de gemeente het probleem al onder de aandacht gebracht. Maar op enkele gesprekken na is er nog niets gebeurd.

Wegens het ontbreken van uitzicht op een oplossing heeft de exploitant op 1 april de deuren voor de verenigingen gesloten. Daardoor is voor de verenigingen een acute noodsituatie ontstaan. Maar dit lijkt het college en de coalitiepartijen onverschillig te laten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.