08 juni 2022

Dank aan Tessa Geelen, Jasper Heesakkers en Jan Stroek

Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 mei 2022 heeft het CDA Weert afscheid genomen van raadsleden Jasper Heesakkers en Jan Stroek. Op 2 juni 2022 eindigde de periode van CDA-wethouder Tessa Geelen. De CDA-fractie is Jasper, Jan en Tessa erg dankbaar voor hun bijdrage.

Duizendpoot Jasper Heesakkers

Jasper Heesakkers heeft zich de afgelopen jaren op vele vlakken verdienstelijk gemaakt voor de CDA-fractie in Weert. Vanaf 2016 als raadslid voor de schermen en in verschillende rollen achter de schermen. In 2014 en 2018 was Jasper campagneleider van twee succesvolle campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de verkiezingen van maart dit jaar gaf Jasper aan niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als raadslid, om zich te kunnen richten op zijn overige maatschappelijke functies. Zo is Jasper actief als bestuurslid van Harmonie St. Joseph Weert-Zuid en als Kanseleer bij VV De Rogstaekers.

Gezelligheidsdier Jan Stroek

In de nieuwe CDA-fractie is er helaas geen ruimte voor Jan Stroek als raadslid. Jan werd vier jaar geleden benoemd tot raadslid namens het CDA. Naast zijn deelnames aan de raadscommissies en raadsvergaderingen was Jan voorzitter van de commissie Ruimte en Economie. Voor diegene die de Weerteer politiek volgen een flinke en tijdrovende klus, die Jan altijd met veel enthousiasme en respect voor ieders mening goed heeft vervuld. Jan zat namens de CDA-fractie ook in de werkgeverscommissie van de Griffie. We nemen afscheid van Jan als raadslid, maar Jan blijft zich de komend jaren inzetten als commissielid namens het CDA.

Jonge bestuurder Tessa Geelen

Op 2 juni 2022 werd in een special raadsvergadering afscheid genomen van drie wethouders, waaronder Tessa Geelen. Na vier jaar wethouderschap voor het CDA komt er een einde aan deze periode. Burgemeester Raymond Vlecken benadrukte dat Tessa binnen het college diegene was die zocht naar wat er leeft in de Weerter samenleving. Voor haar wethouderschap was Tessa vier jaar lang raadslid binnen de CDA-fractie. Daarnaast verzorgde Tessa in 2018 een grote rol in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Een absoluut hoogtepunt dat samenviel met haar periode als wethouder is de geboorte van haar zoon Teun. De CDA-fractie is Tessa ontzettend dankbaar voor haar inzet voor het CDA in Weert.

CDA Weert draagt twee commissieleden voor

Nu de coalitieonderhandelingen in Weert zijn afgerond vormt naast het benoemen van de nieuwe wethouders ook het benoemen van nieuwe commissieleden de aftrap voor de nieuwe politieke periode. Iedere raadsfractie mag twee commissieleden voordragen. Voor de CDA-fractie wordt Jan Stroek benoemd tot lid van de commissie Samenleving & inwoners. Jeroen Weekers wordt benoemd tot lid van de commissie Ruimte & Economie. De benoeming van Jan en Jeroen staat gepland op woensdag 15 juni 2022.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.