19 februari 2022

Eindelijk voortgang in vernieuwing sportpark Boshoven

In de tweede helft van dit jaar wordt een begin gemaakt met de vernieuwing van sportpark Boshoven. De gemeenteraad heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. Verder komt er op initiatief van de CDA-fractie in dit najaar een besluit over de eigenlijke herinrichting van het complex.

Aanpassingen in 2022

In de fase die in de tweede helft van 2022 wordt uitgevoerd wordt de hoofdontsluiting van het sportpark verbeterd en aangepast. Zo komen er meer parkeerplaatsen bij Vrakkerveld. Ook wordt er een nieuwe ingang vanaf de Suffolkweg gemaakt. Het voetbalveld dat nabij de Suffolkweg ligt wordt daarbij ook gerenoveerd.

Voor het einde van 2022 een definitief besluit

De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit over de eigenlijke herinrichting. De CDA-fractie heeft het initiatief genomen voor deze afspraak. Wij vinden dat de herinrichting niet nog langer kan worden uitgesteld. De eerste plannen zijn in 2014 ontstaan, toen de gebruikers van het sportpark en andere organisaties plannen ontwikkelden voor een vorm van samenwerking. Het herinrichtingsplan wordt afgestemd op de resultaten van die plannen. Daarnaast is vernieuwing van het sportpark zo snel mogelijk nodig. Daarom moeten voor het eind van dit jaar knopen worden doorgehakt.

Meer weten over onze standpunten? Bekijk dan ons verkiezingsprogramma!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.