24 april 2023

Extra subsidie voor Weerter verenigingen

De Weerter verenigingen krijgen dit jaar een extra subsidie ter compensatie van de hoge energiekosten en de inflatie. Hiervoor is een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Het college van B&W moet nog een regeling maken waarin de hoogte van de subsidiebedragen en de voorwaarden worden vastgelegd. Deze moet voor de zomervakantie klaar zijn.

Het besluit over de subsidieregeling is overigens minder groot dan het lijkt. Het is al langer bekend dat de gemeente van het rijk geld krijgt voor de verenigingen, en het college had begin februari al aangekondigd dat het een regeling voor de toekenning gaat maken. Door het besluit komt de regeling er sneller en zullen de verenigingen een paar maanden eerder het extra geld krijgen.

Verder beperkt het besluit de toekenning van extra subsidie tot alleen dit jaar. De hogere kosten voor de verenigingen blijven echter (grotendeels) ook de volgende jaren. Daarom wil de CDA-fractie een structurele verhoging van de subsidies. Bij de behandeling van de begroting 2023 in november vorig jaar hebben wij daarvoor een voorstel gedaan. Dat heeft toen geen meerderheid gekregen. Bij de bespreking van de kadernota voor 2024 op 6 juli zal de CDA-fractie opnieuw pleiten voor een verhoging van de subsidies met ingang van volgend jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.