08 november 2021

Geen korting subsidie voor vrijwilligersorganisaties

De gemeente voert voor 2022 geen bezuiniging door op het subsidie voor de vrijwilligersorganisaties. Het CDA en andere fracties in de gemeenteraad hebben dat bij de behandeling van de begroting 2022 op 4 november besloten. De raad heeft ook een bezuiniging op de zogenoemde professionele instellingen, onder andere het theater en Rick, geschrapt.

De verenigingen hebben een belangrijke rol in Weert. Zij dragen allemaal op de een of andere manier bij aan het welzijn van heel veel inwoners. Daarom verdienen ze steun van de gemeente. De subsidieverlaging die het college voorstelde kwam voort uit de bezuinigingsmaatregelen van een half jaar geleden. Toen dreigde voor 2022 een begrotingstekort. Nu de financiële positie van de gemeente sterk is verbeterd is een bezuiniging op de vrijwilligersorganisaties niet meer nodig. We wilden die daarom niet doorzetten.

Het was ook niet meer nodig om op de professionele instellingen te bezuinigen. Bovendien wou het college door een bezuiniging de samenwerking tussen de instellingen bevorderen.  De instellingen zouden samen een besluit moeten nemen over de manier waarop de bezuiniging moest worden behaald. Wij geloven niet dat zo’n opdracht de samenwerking bevordert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.