07 februari 2020

Geen nieuwe woning bij Moeselpeel

De fractie CDA Weert heeft in de raadsvergadering van 5 februari 2020 tegen de bouw van een woning aan de Mollenakkersteeg gestemd. Het voorstel voor de bouw van deze woning kreeg in de raad van Weert geen meerderheid. Eerder heeft CDA Weert zich al uitgesproken tegen de bouw van een woning aan de Vensteeg, in hetzelfde natuurgebied Moeselpeel.

Het gebied rond de Mollenakkersteeg is een buffer tussen het stedelijk gebied (Graswinkel) en het natuurgebied Moeselpeel. Een natuurgebied is voor ons niet de plek om meer woningen te bouwen. Daarnaast is de gemeente Weert momenteel bezig met het versterken van Stadsrandzones. Het bouwen van een extra woning in zo’n zone staat hier volgens ons dan ook haaks op.

Ruimte-voor-ruimte
De provincie Limburg heeft een aantal jaren geleden de sloop van stallen betaald. Door de verkoop van bouwkavels probeert zij de gemaakte kosten terug te krijgen, de zogenoemde ruimte-voor-ruimte-kavels. De provincie Limburg vraagt een vergunning om van de kavels aan de Mollenakkersteeg en Vensteeg een ruimte-voor-ruimte-kavel te maken.

Omdat in andere gemeenten te weinig van deze woningen zijn gebouwd om uit de kosten van de stallensloop te komen heeft de provincie Limburg de gemeente Weert gevraagd om mee te werken aan de bouw van extra woningen. CDA Weert wil daaraan wel meewerken.

De kavels waarop de woningen in de Mollenakkersteeg en Vensteeg gebouwd zouden moeten worden liggen echter in een agrarisch gebied bij het natuurgebied Moeselpeel. Hier mag normaliter niet gebouwd worden. Naar onze mening is de bouw van burgerwoningen in een open stuk bij een natuurgebied niet passend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.