16 september 2021

Geen woning bij Moeselpeel

Er komt geen ruimte-voor-ruimte-woning aan de Mollenakkersteeg, nabij het natuurgebied Moeselpeel. De Raad van State heeft de bezwaren tegen het besluit van de gemeenteraad over het plan voor de woning afgewezen.

De CDA-fractie was de initiatiefnemer voor het besluit. Wij hadden al eerder bezwaren tegen de plannen voor enkele RvR-woningen, maar die kregen nog onvoldoend steun. Bij het plan voor de Mollenakkersteeg was die steun er wel. In de lijn met het besluit over de Mollenakkersteeg heeft de raad enkele maanden geleden ook een plan voor de bouw van een woning in het mooie gebied aan de Houtelingsweg bij de Lichtenberg tegengehouden.

De regeling voor de RvR-woningen is ooit in het leven geroepen omdat de Provincie door de verkoop van de bouwpercelen geld kon terugverdienen dat zij had uitgegeven als subsidie voor de sloop van stallen. Die regeling was op zich niet verkeerd. Maar gaandeweg kwamen er meer aanvragen voor de bouw van een woning op een mooi plekje in Weert waarvoor de gemeente normaal nooit een vergunning zou geven. Toen is voor ons een grens bereikt. Wij vonden de aantasting van waardevolle gebieden te groot worden. Ook hebben wij er grote bezwaren tegen dat iemand een vergunning kan kopen door de Provincie geld te betalen voor een bouwkavel.

Foto: Weert de Gekste

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.