10 februari 2021

Groot verbeteringsplan voor Keent en Moesel

In de vergadering van 8 februari 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over en gebiedsvisie Keent en Moesel. Deze visie is een lange-termijnplan voor het opknappen van de twee wijken. De kern is de sloop van oude flatgebouwen en de bouw van nieuwe woningen. Tegelijk met de sloop en nieuwbouw worden de riolering, de wegen en het groen vernieuwd. De visie zal worden uitgewerkt in deelplannen, die in fasen worden uitgevoerd. De gemeente en Wonen Limburg, de eigenaar van de flatgebouwen, zullen het hele project samen uitvoeren. Een overeenkomst daarvoor wordt nu voorbereid.

Het CDA vindt het, zoals ook in de visie staat, erg belangrijk dat Keent en Moesel hun eigen karakter behouden. Wij zien ook de problematiek die de reden is voor het opstellen van de vsie: deels slechte/verouderde woningen en een openbaar gebied dat naar de norm nu te weinig kwaliteit heeft. Er ligt nu een mooi plan dat het mogelijk maakt dat beide wijken toekomstgericht kunnen ontwikkelen.

We hebben nu het sein op groen gezet voor de uitwerking van een plan voor de bouw van 134 nieuwe woningen. Deze zijn op de eerste plaats bestemd voor de bewoners van flats die als eerste gesloopt zullen worden. Overigens hebben wij bij de behandeling van de visie Keent en Moesel gezegd dat de andere wijken niet vergeten mogen worden. Daar zijn in de komende jaren op kleinere schaal ook verbeteringen nodig om de leefbaarheid en kwaliteit op peil te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.