06 februari 2019

Initiatief CDA voor Moesel krijgt snel vervolg

Het college van B&W heeft snel gereageerd op de brief van het CDA van 19 januari j.l. over de wijkvoorzieningen in de wijk Moesel. Wij zijn blij met deze voortvarende aanpak.

In onze brief hebben wij voorgesteld dat een plan moet worden gemaakt voor de drie gebieden Microhal, buurthuis en Zevensprong met als doel versterking van de wijk. In dat plan moet worden gekeken naar de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe wijkaccommodatie en woningbouw.

Het college laat nu weten dat de gemeenteraad op 17 april een voorstel voor de voorbereiding van zo’n plan kan behandelen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.