18 december 2021

Inspraak bij plan huisvesting internationale werknemers op Kampershoek

Op initiatief van het CDA heeft de gemeenteraad actie ondernomen naar aanleiding van een brief van de wijkraad Molenakker over het plan voor een logiesgebouw voor internationale werknemers op bedrijventerrein Kampershoek. De wijkraad had gevraagd om toepassing van de gebruikelijke informatie- en inspraakprocedure. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 15 december verzekerd dat dit zal gebeuren. 

De wijkraad was vlak voor het bekend worden van het plan op de hoogte gesteld. De bedrijven op Kampershoek waren al eerder en beter geïnformeerd. De wijkraad vond de gang van zaken in strijd met de afspraken die er zijn voor participatie van inwoners en organisaties. Daar kwam bij dat in een nota over de huisvesting van internationale werknemers, die de gemeenteraad op 15 december moest behandelen, de locatie op Kampershoek genoemd werd naast de twee locaties voor huisvesting van internationale werknemers waarover al eerder is besloten. Zo leek het dat de gemeenteraad bij goedkeuring van de nota het plan voor Kampershoek al zou goedkeuren. De raad heeft nu unaniem uitgesproken en vastgelegd dat hij zich pas uitspreekt over het plan, nadat het plan is gepresenteerd aan alle belanghebbenden en iedereen zijn mening heeft kunnen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.