27 juni 2022

Jeroen Weekers en Jan Stroek geïnstalleerd als commissielied voor CDA Weert

Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn Jeroen Weekers en Jan Stroek geïnstalleerd als commissielid namens de CDA Weert-fractie. Jan zal zich gaan inzetten binnen de commissie Samenleving en Inwoners en Jeroen binnen de commissie Ruimte en Economie.

Commissieleden vertegenwoordigen de fractie in de commissievergaderingen van de gemeenteraad. Dat doen ze door vragen te stellen over agendapunten en de wensen van het CDA Weert over te brengen aan de andere fracties. Jeroen en Jan nemen geen deel aan de raadsvergaderingen.

De CDA Weert-fractie wenst Jan en Jeroen veel succes en wijsheid!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.