12 juni 2020

Landbouwvisie Weert: Terug naar de tijd van paard en wagen

Onlangs presenteerde het college van B&W de ontwerp landbouwvisie. De CDA-fractie heeft hier met verbazing kennis van genomen en kan niet anders dan stellen dat de denkbeelden in deze visie over een toekomstbestendige landbouw bestempeld kunnen worden als pure fictie. Het enige wat in het stuk nog ontbreekt zijn de zinnen “Er was eens…” en “ze leefden nog lang en gelukkig”. Wat nog veel erger is, is dat de denkbeelden niet getuigen van enige realiteitszin en dat de denkrichtingen in de visie zullen leiden tot minder innovatie, minder ondernemerschap en minder verduurzaming. Men opent frontaal de aanval op hardwerkende ondernemers en familiebedrijven en verkoopt het als vooruitgang. In feite kan het document niet eens als landbouwvisie bestempeld worden, maar meer als een feeërieke blik op het buitengebied.

Gemeente moet niet op stoel ondernemer zitten
De landbouwvisie met de nietszeggende titel ‘niet meer, maar beter’, schetst een polariserend, eenzijdig en negatief beeld van de agrarische sector en gaat volledig voorbij aan het feit dat boeren en tuinders gezond en betaalbaar voedsel produceren. No farmers, no food. Het CDA neemt stellig afstand van deze polarisatie. De visie roept op tot (nog) meer reguleren. Het CDA wil niet meer reguleren en wil al helemaal niet dat de gemeente op de stoel van de ondernemer gaat zitten. We lezen over een gemeente die stelselmatig haar zin oplegt aan ondernemers. Zo staat er bijvoorbeeld: “Meer dan voorheen zullen we inzetten op de stimulerende en faciliterende rol van de overheid”. Wat het CDA betreft is die rol van de gemeente in dit geval volstrekt ongewenst. De belangrijkste voorwaarde voor de toekomst van een gezond agrarisch bedrijf is dat er een structureel verdienmodel aanwezig is. Aan die voorwaarde wordt in de landbouwvisie volledig voorbij gegaan.

Landbouwvisie remt innovatie en verduurzaming
De visie staat vol met aannames die gestoeld zijn op sentimenten omtrent biodiversiteit, de vraag naar natuurlijke grondstoffen en de schaalgrootte van bedrijven. Deze aannames zijn subjectief en niet gestoeld op feiten. Schaalgrootte zegt immers niets over dierenwelzijn of over voedselkwaliteit. Wat we wel weten is dat bedrijven die niet concurrerend zijn, nooit in staat zullen zijn de transformatie naar meer verduurzaming te maken. Het is heel gemakkelijk om een idyllisch beeld van een platteland met bloemetjes, bijtjes en paard en wagen op hobbelige zandweggetjes te schetsen, maar zonder economisch voortbestaan kan er van familiebedrijven niet verwacht worden dat ze dit platteland in stand houden. Er dient een gezonde balans te zijn tussen omgeving en onderneming. Minder ruimte voor ondernemers leidt ook tot minder ontwikkelkansen en dus minder ruimte voor innovatie. De markt vraagt steeds meer aandacht voor verduurzaming en  bedrijven zullen die vraag volgen. Het is niet zinvol als de gemeente dit proces gaat frustreren.

Buitengebied in balans
Dankzij de landbouw is het buitengebied van Weert geworden tot een van de mooiste van Nederland. Weert kent een prachtig en uniek buitengebied en de leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. In een vitaal buitengebied bestaat een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. De grote betekenis van de landbouw voor het buitengebied wordt in de visie volledig miskend. De Nederlandse landbouw is koploper en heeft een voorbeeldfunctie in de wereld. De sector is efficiënt, werkt milieu- en diervriendelijk en de voedselveiligheid staat in Nederland op een bijzonder hoog peil. Het CDA is daar trots op. De ambities die zijn beschreven in de landbouwvisie gaan de agrarische sector en het buitengebied in Weert niet verder helpen. Sterker nog, het tegenovergestelde wordt bereikt. Dat kan iedere boer op zijn klompen aanvoelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.