19 december 2021

Maatschappelijke accommodaties van grote waarde

De gemeente gaat de toestand van de maatschappelijke accommodaties in kaart brengen. Dit zijn voornamelijk de wijk- en scoutinggebouwen, sportkantines en andere gebouwen die de vrijwilligersorganisaties gebruiken. Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft bij de behandeling van het voorstel van B&W voor het onderzoek in de vergadering van 15 december vastgelegd dat de maatschappelijke betekenis van deze accommodaties goed moet worden meegewogen in het besluit over de accommodatie dat te zijner tijd wordt genomen. Ook de CDA-fractie heeft zich zo uitgesproken.

Wij en de meeste andere fracties hadden het gevoel dat het onderzoek naar de accommodaties teveel uitging van de wens om in de toekomst kosten te besparen. Dat zou bijvoorbeeld moeten gebeuren door een efficiënter gebruik van accommodaties, sluiting van andere en verhoging van de huur.

De aanvulling op het voorstel betekent niet dat wij het onderzoek onnodig vinden. Het voorstel voor het onderzoek noemt ontwikkelingen die reden tot zorg zijn. Zo wordt het gebruik van een deel van de accommodaties minder, wat al voor de coronamaatregelen zichtbaar was. Ook kost het steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te vinden voor het beheer van de accommodaties. Van een andere orde maar ook van belang is dat in de komende jaren voor een behoorlijk deel van de accommodaties grote kosten zullen moeten worden gemaakt voor verduurzaming en renovatie.

Wij sluiten onze ogen niet voor deze ontwikkelingen. Maar voor ons staat de waarde van ontmoeting, en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en dergelijke en een sterk verenigingsleven voorop. Passende accommodaties zijn daarvoor essentieel. Een goed leefklimaat mag wat kosten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.