19 februari 2022

Onderzoek toekomst Beekstraatkwartier: sloop nog geen uitgemaakte zaak

Voor het CDA is herontwikkeling van het Beekstraatkwartier, met sloop van het oude gemeentehuis en de omliggende woningen (of een deel hiervan), nog lang geen uitgemaakte zaak. Tijdens de laatste raadsvergadering werd gevraagd naar onze mening over het voorstel voor een onderzoek naar de toekomst van het gebied in onze binnenstad.

Onderzoek naar (mogelijke) nieuwe functies

Wij hebben er in de raadsvergadering mee ingestemd dat wordt onderzocht of er behoefte is, of in de komende tijd zal ontstaan, aan nieuwe functies die bij herontwikkeling een plaats in het gebied kunnen krijgen. Dit zouden bijvoorbeeld woningen of openbaar groen kunnen zijn. Ook de bouw van een nieuw theater wordt, tot onze verrassing, in het onderzoek betrokken.

De opzet van het onderzoek naar de toekomst van het Beekstraatkwartier werd in de raadsvergadering oriënterend besproken. Het besluit wat het onderzoek precies zal inhouden wordt door de nieuwe gemeenteraad genomen. Dit zal voor de zomervakantie gebeuren.

Wensen en bedenkingen bij onderzoeksopzet

De keuze die wordt gemaakt is voor heel lange tijd bepalend. Daarom is een goede voorbereiding nodig. De geplande anderhalf jaar voor het onderzoek is in onze ogen wel heel lang. Wij hebben gepleit voor een verkorting hiervan. Daarbij speelt ook een rol dat onderhoud aan de bestaande bebouwing, als wordt gekozen voor behoud, niet lang meer kan worden uitgesteld.

Voorop staat voor ons dat er uitgebreid moet worden gekeken naar een goede invulling voor dit gebied in het hart van onze binnenstad. Het geld dat daarvoor door de gemeente uiteindelijk beschikbaar gemaakt gaat worden mag er volgens ons niet voor zorgen dat er vervolgens beknibbeld moet worden op plannen in wijken en dorpen. Daar hebben we het college van B&W duidelijk op gewezen.

Afbeelding: MaKeRS

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.