08 juni 2023

Oplossing voor lange termijn voor Beej Bertje

Naar aanleiding van de eerdere motie om een oplossing te zoeken voor de situatie bij Beej-Bertje kwam het college tijdens de raadvergadering van 7 juni met een voorstel om op korte termijn een bedrag van € 5.136, - extra ter beschikking voor een kortetermijnoplossing voor de huisvesting van verenigingen bij Beej-Bertje.

Het voorstel van het college is slechts een kortetermijnoplossing voor de huisvesting van verenigingen. Als blijkt dat de kosten o.a. door de energie niet gedekt zijn met dit bedrag, zal de exploitant de zaal vanaf 1 september alsnog moeten sluiten.

Initiatief van CDA Weert zorgt voor kanteling

Daarom hebben we als CDA Weert het initiatief genomen om met een wijzigingsvoorstel (amendement) van het raadsbesluit ruimte te bieden aan het college om ook een oplossing voor de lange termijn voor Bee-j Bertje mogelijk te maken.

Het college gaat verder met de gesprekken om inzichtelijk te krijgen wat er nodig is voor de betrokken partijen om zaal Bee-j Bertje open te houden voor de verenigingen. In het amendement wordt het college opgedragen om in de ontwerpbegroting met een voorstel te komen voor de oplossing voor de periode vanaf 1 januari 2024 totdat de bestuursopdracht over maatschappelijke voorzieningen van kracht is.

Ons amendement dat mede door de PvdA werd ingediend is het raadsbreed aangenomen.

Afbeelding: Google Maps

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.