25 maart 2023

Oplossing voor zaal Beej Bertje dichterbij

Woensdagavond 22 maart zat de raadszaal vol met inwoners van Laar. Zij zijn bezorgd over de toekomst van zaal Beej Bertje, waar de Laarder verengingen gebruik van maken. De exploitant krijgt van de gemeente een vergoeding voor het gebruik door de verenigingen. Daardoor kunnen zij de zaal tegen een beperkt tarief huren. Door de stijging van de kosten, onder andere de energiekosten, is deze vergoeding voor de exploitant niet meer voldoende. De kans bestaat dat hij de zaal niet meer wil verhuren. De CDA-fractie had het onderwerp op de agenda voor de raadsvergadering gezet.

Het resultaat van een lange discussie is dat het college van B&W op heel korte termijn gaat praten met de dorpsraad Laar en de exploitant van zaal Beej Bertje over een oplossing voor de verenigingen die de zaal voor hun activiteiten gebruiken. De hele raad heeft het college deze opdracht gegeven. De CDA-fractie had samen met de PvdA en DUS Weert voorgesteld dat het college de vergoeding verhoogt met een bedrag dat aansluit bij de gestegen kosten. De vergoeding is in 2017 vastgesteld op €12.500 per jaar en is nog nooit aangepast. De andere partijen vonden dit voorstel voor dit moment te ver gaan.

Wij zijn tevreden over de uitkomst van de discussie. De hele gemeenteraad vindt nu dat er een oplossing moet komen. Het is nu zaak dat die wordt uitgewerkt. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen zo nodig deze zaak opnieuw aan de orde stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.