24 april 2023

Opwaardering dorpskern Altweerterheide bekrachtigd door gemeenteraad

De raad van Weert is akkoord gegaan met de het plan om de dorpskern van Altweerterheide op te knappen. De dorpskern wordt op de schop genomen en hierbij wordt ook het Kerkplein meegenomen. De wegen en trottoirs en het openbaar groen worden heringericht. De wegen worden zo aangelegd dat de snelheid van het verkeer wordt afgeremd. 

Het plan is tot stand gekomen op initiatief van de werkgroep Groei en Bloei van de dorpsraad Altweerterheide. In 2016 heeft de werkgroep het initiatief opgepakt om de dorpskern grondig op te knappen. Het is een lang en intensief proces geweest waarbij de inspraak van de inwoners van Altweerterheide en alle betrokken partijen, zoals het kerkbestuur, Kindcentrum Altweerterheide en omwonenden is meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

De CDA-fractie heeft twee moties opgesteld en ingediend. DUS Weert, PvdA en fractie Van de Loo dienden de moties mee in. Een motie met de wens om het doorgaand vrachtverkeer te weren uit het dorpscentrum en de andere motie met de oproep om het doorgaande verkeer om te leiden, zodat dit niet meer door de dorpskern gaat rijden. Beide moties, die het college oproepen te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden, zijn door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

De CDA-fractie is blij dat de gemeente eindelijk begint met de daadwerkelijke aanpak van het dorpscentrum van Altweerterheide. Iets waar we ons jaren voor hebben ingezet. Volgens de planning is de oplevering in het tweede kwartaal van 2024.

Afbeelding omslag: Jos Hebben

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.