09 juni 2023

Overstreek Hushoverweg blijft open

De CDA-fractie heeft zich in de raadsvergadering van 7 juni hard uitgesproken tegen het voorstel van het college van B&W om de oversteek van de Hushoverweg bij de turborotonde af te sluiten. Wij hebben daarbij ook rekening gehouden met de reacties van mensen van Hushoven. Uit brieven en mails en in contacten bleek dat er veel onbegrip was over het voorstel van het college. Uiteindelijk bleek een overgrote meerderheid van de raad tegen afsluiting te zijn.

Onbegrip

Ook na de behandeling van het voorstel begrijpen wij nog altijd niet waarom het college het aan de raad heeft voorgelegd. Drie jaar geleden heeft de raad uitdrukkelijk gezegd dat de oversteek moest openblijven. Toch wilde het college de oversteek nu afsluiten, ook nog zonder daarvoor nieuwe argumenten te hebben. Bezorgdheid over de veiligheid werd als reden genoemd. Maar het voorstel was gekoppeld aan een noodzakelijke vernieuwing van een stuk riolering, dat onverwacht was ingestort. Als dat niet was gebeurd, was er geen voorstel voor de afsluiting van de oversteek gekomen. Dan is die bezorgdheid over de veiligheid niet zo groot als wordt gezegd, is onze mening. Opvallend is ook dat het college geen cijfermatige onderbouwing voor de onveiligheid heeft geven. Uit de opgevraagde gegevens blijkt dat er in 2017 eb 2018 een licht ongeval is gebeurd, en in de jaren daarna geen meer. Verder is het zorgelijk dat het college helemaal geen inlevingsvermogen lijkt te hebben over wat er bij de inwoners van Hushoven speelt.

Wij hebben, net als de meeste andere fracties, het college een flinke tik gegeven. De manier waarop het college aan een raadsbesluit van drie jaar geleden en aan de mensen van Hushoven is voorbijgegaan hoort niet.

Afbeelding: Google Maps

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.